Geschiedenis

Op initiatief van een notarisklerk en een onderwijzer werd op 27 januari 1897 een vergadering gehouden in de herberg 'Van der Schee' om te kijken of er in Poortugaal een mogelijkheid bestond om een muziekvereniging van de grond te krijgen. Poortugaal was eertijds een klein dorp tussen landerijen, dijken en rivieren. Een aantal dorpen in de omgeving had al een muziekvereniging.

Na wat voorbereidingen werd op 7 maart 1897 de vereniging officieel opgericht. Er werden wat tweedehands instrumenten op afbetaling aangeschaft en men kon beginnen met repeteren en lessen. Iedereen was vol goede moed en had vertrouwen in de toekomst, vandaar ook de naam 'La Bona Futura' (De Goede Toekomst). Honderd jaar later ontving La Bona Futura op 7 maart 1997 de bescheiden horende bij het predicaat 'Koninklijke Erkenning', wegens haar verdiensten voor de bevolking van Poortugaal.

Natuurlijk is La Bona Futura nog steeds belangrijk voor de gemeente Albrandswaard en de kern Poortugaal in het bijzonder. Maar door veranderingen in de loop der jaren, waar afstanden makkelijker te overbruggen zijn en Poortugaal steeds meer is ingesloten door nieuwe woonlocaties, zijn er steeds meer leden van buiten gekomen. Momenteel bestaat ongeveer de helft van de leden uit muzikanten van buiten Poortugaal, zoals bijvoorbeeld Hoogvliet, Capelle a/d IJssel en zelfs Steenbergen. Voor het plezier in muziek maken maakt dit echter geen verschil!