Het bestuur

Bestuurszaken

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.

Het bestuur vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen worden de grote lijnen uitgezet. De inzet van de leden in de diverse werkgroepen en commissies zorgen ervoor dat we een actieve vereniging kunnen zijn.

Voorzitter

Dhr. Patrick Luijten

Penningmeester

Dhr. Adam Andrea

Secretaris

Mw. Anja Smit

Algemeen bestuurslid

Mw. Rina Bogers

Dhr. Cor Meyboom