Het bestuur

Bestuur La Bona Futura

Dagelijks bestuur

  • Patrick Luijten - Voorzitter

  • Anja Smit - Secreatris

  • Richard 't Hoen - Penningmeester


Algemene bestuursleden

  • Rina Bogers

  • Boukje Wijker

  • Conny Andrea

  • Chiel-Jan Scholten

Het bestuur leidt, regelt en delegeert, krachtens formele bevoegdheid, alle aangelegenheden van de vereniging, stelt beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Voor specifieke activiteiten en taken zijn er commissies en functionarissen. In contact komen met het bestuur kan via secretaris@labonafutura.nl.

Commissies La Bona Futura

  • Muziekcommissie draagt zorg voor repertoire en programma.

  • Decorcommissie draagt zorg voor decor en aankleding van concerten en bepaalt de dresscode, in samenwerking met de muziekcommissie en PR.

  • Jeugdcommissie draagt zorg voor educatie d.m.v. muzieklessen (AMV), instrumentale lessen en betrokkenheid en binding van leerlingen én ouders bij orkest en de vereniging, in samenwerking met de docenten en de dirigent.