Vrienden van LBF

Wil jij op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Ontzettend dankbaar zijn wij met onze Vrienden. Zij steunen ons met een vaste financiële bijdrage per jaar.

Dat is erg welkom daar gemeentelijke subsidie geen vanzelfsprekendheid meer is.


Aanmelden kan door ons te mailen. Uitschrijven kan ieder moment, via een berichtje naar onze mail.

Je steunt ons met minimaal €10 per jaar. Wij houden jou op de hoogte middels onze Vriendenbrief.

Aanmelden

Wil je onze vriend worden? Stuur een berichtje via secretaris@labonafutura.nl