Steun de vereniging!

Wilt u bijdragen aan het behoud van cultuur in Albrandswaard en onze vereniging steunen?
Wij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken door het wegvallen van gemeentelijke subsidies.
Wij zoeken 'Vrienden van La Bona Futura', tot voor kort noemden wij dit donateurs.
We hopen op uw daadwerkelijke steun met een financiële bijdrage van slechts €10,- per jaar,
meer mag natuurlijk ook... 

Stuur ons een briefje of een e-mail o.v.v. uw naam en adres,
en steun ons op rekeningnummer NL06 INGB 000 3884277

Neem voor meer informatie contact met ons op via onze contact pagina!